Cổ đông

Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện theo Nghị quyết 43/NQ-S55-HĐQT ngày 13/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Giám đốc công ty đã thực hiện thương thảo và tiến hành ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn. Thông tin hợp đồng đã ký như sau: Số hợp đồng: 157/HĐKT-AAC Ngày

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ngày 16/05/2022, Công ty chính thức nhận được Quyết định xử phạt vị phạm hành chính về thuế từ Cục thuế Gia Lai đối với Công ty cổ phần Sông Đà 505: Lý do: Khai sai dẫn đến thiếu số phải nộp trong niên độ kế toán năm 2019 đến năm 2020 Hình thức xử phạt và khắc phục vi phạm: Xử phạt hành chính:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Vào lúc 09h00, ngày 13/05/2022 HĐQT Công ty tổ chức cuộc họp về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Sau khi thảo luận và xem xét, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2022: - Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. - Phạm

Báo cáo tài chính Quý 1/2022

1. Báo cáo tài chính Quý 1/2022 - Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 1/2022 - Hợp nhất 3 Giải trình Báo cáo tài chính Quý 1/2022

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Sông Đà 505 thông báo đến các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022 2. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) 3.

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Vào lúc 08h30, Ngày 26/03/2022 Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung dân chủ, Đại hội đã thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội với tỷ lệ tán thành cao, kết quả và

Giấy mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

1. Giấy mời 2. Tài liệu trình Đại hội: 2.1 Chương trình Đại hội 2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị 2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát 2.4 Tờ trình các nội dung thông qua Đại hội  2.5 Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Cổ đông vui lòng tải mẫu giấy Ủy quyền tại đây.)
Trang 1 trên 2212345...1020...Trang cuối »