BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý IV – Năm 2019

1. Báo cáo tài chính Quý IV.2019 - hợp nhất 2.Báo cáo tài chính Quý IV.2019 - Công ty mẹ 3. Giải trình Báo cáo tài chính Quý IV.2019 4. Báo cáo quản trị năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 – năm 2019

1. Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2019 - Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2019 - Hợp nhất 3. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 - năm 2019

Báo cáo tài chính Quý III – năm 2018

I. Báo cáo tài chính quý III-2018: 1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 2. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2018 3. CV 457 giải trình KQKD BCTC quý III2018  

Báo cáo tài chính Quý 1 – 2018

1. Báo cáo tài chính Quý 1 - 2018 - Công ty me 2. Báo cáo tài chính Quý 1 - 2018 - Hợp nhất 3. Giai trinh kết quả kinh doanh Quý 1
Trang 1 trên 512345