Cổ đông

Ngày GDKHQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55 của CTCP Sông Đà 505 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2016 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2016 3. Lý do và mục đích:       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016           -
Trang 10 trên 19« Trang đầu...89101112...Trang cuối »