Cổ đông

Thông báo thay đổi chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung.

Ngày 15 tháng 6 năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 505 (Mã chứng khoán: S55) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2006/GCNCP-VSD-2, và công văn số 2880/CNVSD về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung cùng ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt

Ông Đặng Quang Đạt, Giám đốc Công ty đã mua 56.100 cổ phần S55

1.     Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch : Đặng Quang Đạt -    Chức vụ: Giám đốc Công ty 2.     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 164.487 cổ phiếu (tương ứng 6,59%) 3.     Số cổ phiếu đăng ký mua : 56.100 cổ phiếu
Trang 10 trên 16« Trang đầu...89101112...Trang cuối »