Cổ đông

Báo cáo tài chính Quý 3 -2017

1. Báo cáo tài chính Quý 3 - 2017 Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 3 - 2017 Hợp nhất 3. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 - 2017

Giấy mời và tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Trân trọng kính mời các cổ đông nắm giữ Cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 505 - mã chứng khoán: S55 tới dự đại hội cổ đông bất thường năm 2017 1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết: ngày 18/8/2017 2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017: - Thời gian: 14h00 ngày

Kết quả chi trả cổ tức năm 2016

* Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016: - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10% - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20% * Sau thời gian làm việc khẩn trương, CTCP Sông Đà 505 đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cũng như chi trả tiền cổ tức cho các Cổ đông, kết quả
Trang 3 trên 1512345...10...Trang cuối »