Tin cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Cổ đông nội bộ: đã bán 87.000 cổ phiếu

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Ánh  - Là cổ đông nội bộ  - Chức vụ tại thời điểm đăng bán: Phó Giám đốc Công ty 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 228.544 cổ phiếu (tương ứng 2,29%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Để thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo: - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/02/2019 - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 dự kiến: ngày 26/03/2019. Chi tiết thông báo vui lòng xem tại

Miễn nhiệm Phó giám đốc công ty

Kể từ ngày 01/01/2019, Công ty cổ phần Sông Đà 505 quyết định miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với các ông sau: 1. Ông Lê Văn Phúc 2. Ông Nguyễn Ngọc Ánh Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng của cá nhân Chi tiết vui lòng xem tại đây

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 912.600 cổ phiếu (tương ứng 15,23%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 86.900 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 999.500

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức năm 2017 – S55

Để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo: - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức: 29/06/2018 - Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt - Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) - Ngày thanh toán: 12/07/2018 Chi

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 753.700 cổ phiếu (tương ứng 12,58%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 158.900 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 912.600

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 661.500 cổ phiếu (tương ứng 11,04%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 92.200 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 753.700

Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành phát hành và chào bán thành công số lượng cổ phiếu ra công chúng, kết quả như sau: 1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.009.651 cổ phiếu, chiếm 99,9% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. 2. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu: 60.144.765.000 đồng. Công

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 447.900 cổ phiếu (tương đương 7,47%). 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 213.600 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 661.500

Công ty TNHH Anza trở thành Cổ đông lớn của cổ phiếu S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA  - ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông lớn: 290.700 cổ phiếu (tương ứng 4,85%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua để trở thành cổ đông lớn: 20.000 cổ phiếu 5. Số lượng cổ
Trang 1 trên 1112345...10...Trang cuối »