Tin cổ đông

Ông Đặng Quang Đạt, Giám đốc Công ty đã mua 43.900 cổ phần S55

1.     Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch : Đặng Quang Đạt -    Chức vụ: Giám đốc Công ty 2.     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 120.587 cổ phiếu (tương ứng 4,83%) 3.     Số cổ phiếu đăng ký mua : 100.000 cổ phiếu

Ông Đặng Văn Tuyển, Phó Giám đốc Công ty đăng ký bán cổ phần S55

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120.000 CP (tỷ lệ 4,81%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP - Mục đích thực hiện giao

Ông Đặng Quang Đạt, Giám đốc Công ty đăng ký mua 100.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ĐẶNG QUANG ĐẠT  - Chức vụ: Giám đốc Công ty 2. Mã chứng khoán: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120.587 cổ phiếu, tương ứng 4,83% 4. Số cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu 5. Số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao

Ông Lê Văn Phúc, Phó giám đốc Công ty đã bán 19 100 cổ phiếu S55

    - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Phúc - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 59.400 CP (tỷ lệ 2,38%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 19.100 CP - Số
Trang 10 trên 13« Trang đầu...89101112...Trang cuối »