Tin cổ đông

Ông Lê Văn Phúc – Phó GĐ Công ty đã bán 40.000 cổ phiếu S55

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Lê Văn Phúc - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.600 CP (tỷ lệ 1,61%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 40.000 CP  - Số lượng cổ phiếu
Trang 5 trên 12« Trang đầu...34567...10...Trang cuối »