Tin cổ đông

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 447.900 cổ phiếu (tương đương 7,47%). 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 213.600 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 661.500

Công ty TNHH Anza trở thành Cổ đông lớn của cổ phiếu S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA  - ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông lớn: 290.700 cổ phiếu (tương ứng 4,85%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua để trở thành cổ đông lớn: 20.000 cổ phiếu 5. Số lượng cổ

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 505 diễn ra vào ngày 13/04/2018 đã kết thúc tốt đẹp, biên bản và nghị quyết Đại hội như sau: 1. Biên bản Đại hội 2. Nghị quyết Đại hội Một số hình ảnh Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hương (người có liên quan đến cổ đông nội bộ) – Đã bán 35.300 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương  - Người có liên quan đến cổ đông nội bộ 2. Tên nhân sự chủ chốt (người nội bộ có liên quan): Ông Đặng Quang Đạt  - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty  - Mối liên hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Vợ  -

Giấy mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018

1. Giấy mời Đại hội cổ đông thường niên 2018 2. Giấy ủy quyền dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2018 3. Tài liệu Đại hội: - Chương trình - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát - Tờ trình các vấn đề thông qua Đại hội - Đơn từ nhiệm,

Bà Nguyễn Thị Hương (người có liên quan đến cổ đông nội bộ) – Đăng ký bán 50.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương  - Người có liên quan đến cổ đông nội bộ 2. Tên nhân sự chủ chốt (người nội bộ có liên quan): Ông Đặng Quang Đạt  - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty  - Mối liên hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Vợ  -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và phát hành cổ phiếu

Để thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo: - Ngày đăng ký cuối cùng

Ông Đặng Văn Tuyển – Thành viên HĐQT – đã bán 116.000 CP S55

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216.000 cổ phiếu tương ứng 3,6% - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 116.000 Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu
Trang 5 trên 14« Trang đầu...34567...10...Trang cuối »