Tin cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức năm 2017 – S55

Để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo: - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức: 29/06/2018 - Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt - Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) - Ngày thanh toán: 12/07/2018 Chi

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 753.700 cổ phiếu (tương ứng 12,58%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 158.900 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 912.600

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 661.500 cổ phiếu (tương ứng 11,04%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 92.200 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 753.700

Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành phát hành và chào bán thành công số lượng cổ phiếu ra công chúng, kết quả như sau: 1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.009.651 cổ phiếu, chiếm 99,9% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. 2. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu: 60.144.765.000 đồng. Công

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 447.900 cổ phiếu (tương đương 7,47%). 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 213.600 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 661.500

Công ty TNHH Anza trở thành Cổ đông lớn của cổ phiếu S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA  - ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông lớn: 290.700 cổ phiếu (tương ứng 4,85%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua để trở thành cổ đông lớn: 20.000 cổ phiếu 5. Số lượng cổ

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 505 diễn ra vào ngày 13/04/2018 đã kết thúc tốt đẹp, biên bản và nghị quyết Đại hội như sau: 1. Biên bản Đại hội 2. Nghị quyết Đại hội Một số hình ảnh Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hương (người có liên quan đến cổ đông nội bộ) – Đã bán 35.300 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương  - Người có liên quan đến cổ đông nội bộ 2. Tên nhân sự chủ chốt (người nội bộ có liên quan): Ông Đặng Quang Đạt  - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty  - Mối liên hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Vợ  -

Giấy mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018

1. Giấy mời Đại hội cổ đông thường niên 2018 2. Giấy ủy quyền dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2018 3. Tài liệu Đại hội: - Chương trình - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát - Tờ trình các vấn đề thông qua Đại hội - Đơn từ nhiệm,
Trang 5 trên 14« Trang đầu...34567...10...Trang cuối »