Tin cổ đông

Ngày GDKHQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55 của CTCP Sông Đà 505 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2016 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2016 3. Lý do và mục đích:       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016           -

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Công ty đăng ký bán 70.000 cổ phiếu S55

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Ánh  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 181.200 CP (tỷ lệ 3,63%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ chi cá nhân 
Trang 5 trên 10« Trang đầu...34567...10...Trang cuối »