Công trình đang thi công

Công trình thủy điện Bắc Cuông

1. Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần thủy điện năng lượng Phúc Thái 2. Địa điểm thi công: Xã Xuân Hòa, Huyện bắc Yên, Tỉnh Lào Cai 3. Công suất: 5,75 MW 4. Một số hạng mục chính mà Công ty đảm nhận:  Xây dựng đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước, nhà máy, kênh xả, hầm dẫn nước, đê quây, đường thi công

Công trình thủy điện Chư Pông Krông

1. Chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện Hưng Phúc 2. Địa điểm thi công : xã Nam Kha, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 3. Công suất: 7,5MW 4. Một số hạng mục chính mà Công ty đảm nhận:  Đập dâng, đập tràn, tuyến năng lượng, dẫn dòng thi công và lán trại phụ trợ – Giá trị hợp đồng: 87 tỷ đồng. –

Công trình thủy điện Sông Tranh 4

1. Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần thủy điện Sông Tranh 4 2. Địa điểm thi công : xã Quế Lưu và Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 3. Công suất: 48,0 MW 4. Một số hạng mục chính mà Công ty đảm nhận:  Xây dựng cụm Công trình đập, nhà máy và trạm OPY – Giá trị hợp đồng: 348 tỷ đồng. –

Công trình thủy điện Nậm Bụm 1

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Ehula 2. Địa điểm thi công: Xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 3. Công suất: 16,0 MW 4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Thi công cụm đầu mối, tuyến năng lượng và nhà máy - Giá trị hợp đồng: 275 tỷ đồng - Thời gian thi công: 20 tháng

Công trình thủy điện Xe Set 2

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH tự động hóa và giải pháp kỹ thuật Vientiane 2. Địa điểm thi công: Xã Phonexay, Huyện Xaysettha, Vientian, Lào 3. Công suất: 10,0 MW 4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đường ống áp lực, Nhà máy, Kênh xả - Giá trị hợp đồng: 50 tỷ đồng - Thời

Công trình thủy điện Khánh Khê

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Thác Xăng 2. Nhà thầu chính: Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam 3. Địa điểm thi công: Xã Khánh Khê - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn 4. Công suất: 7,0 MW 5. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đập dâng, đập tràn, dẫn

Công trình thủy điện Nậm Mu 2

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy điện Sodic Điện Biên 2. Địa điểm thi công: Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên 3. Công suất: 10,2 MW 4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Cống dẫn dòng, đập dâng; đập tràn, cầu giao thông; nhà van; Cửa nhận nước, Cống xả

Thuỷ điện Sơn Giang

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện Sơn Giang 2. Địa điểm thi công: Xã Sơn Giang - Huyện Sông Hinh - Tỉnh Phú Yên 3. Công suất: 10,0 MW 4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Cụm bể áp lực, cửa nhận nước, ĐÔAL nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện, đường thi công vận

Thuỷ điện Nhạn Hạc

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Za Hưng 2. Địa điểm thi công: Xã Quế Sơn - Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An 3. Công suất: 59MW 4. Hạng mục thi công chính: Cụm đầu mối; Nhà máy và Tuyến áp lực - Giá trị thực hiện: 210 tỷ đồng - Thời gian thi công: 28 tháng