Công trình đang thi công

Công trình thủy điện Chư Pông Krông

1. Chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện Hưng Phúc 2. Địa điểm thi công : xã Nam Kha, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 3. Công suất: 7,5MW 4. Một số hạng mục chính mà Công ty đảm nhận:  Đập dâng, đập tràn, tuyến năng lượng, dẫn dòng thi công và lán trại phụ trợ – Giá trị hợp đồng: 87 tỷ đồng. –

Công trình thủy điện Nậm Bụm 1

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Ehula 2. Địa điểm thi công: Xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 3. Công suất: 16,0 MW 4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Thi công cụm đầu mối, tuyến năng lượng và nhà máy - Giá trị hợp đồng: 275 tỷ đồng - Thời gian thi công: 20 tháng

Công trình thủy điện Xe Set 2

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH tự động hóa và giải pháp kỹ thuật Vientiane 2. Địa điểm thi công: Xã Phonexay, Huyện Xaysettha, Vientian, Lào 3. Công suất: 10,0 MW 4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đường ống áp lực, Nhà máy, Kênh xả - Giá trị hợp đồng: 50 tỷ đồng - Thời

Công trình thủy điện Khánh Khê

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Thác Xăng 2. Nhà thầu chính: Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam 3. Địa điểm thi công: Xã Khánh Khê - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn 4. Công suất: 7,0 MW 5. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đập dâng, đập tràn, dẫn

Công trình thủy điện Sông Tranh 4

1. Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần thủy điện Sông Tranh 4 2. Địa điểm thi công : xã Quế Lưu và Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 3. Công suất: 48,0 MW 4. Một số hạng mục chính mà Công ty đảm nhận:  Xây dựng cụm Công trình đập, nhà máy và trạm OPY – Giá trị hợp đồng: 348 tỷ đồng. –