Tin tức

Báo cáo tài chính quý 1 – năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2021 - Công ty mẹ Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2021 - Hợp nhất Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 - năm 2021

Miễn nhiệm 02 Phó giám đốc Công ty

Ngày 31/03/2021, Căn cứ tờ trình của Giám đốc công ty Hội đồng quản trị đã họp và thông qua nội dung: Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty đối với 02 ông: 1. Trần Thái Bình 2. Nguyễn Văn Tiến Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 Chi tiết Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị vui lòng xem tại

Báo cáo tài chính Quý 3 – năm 2020

1. Báo cáo tài chính Quý 3 - năm 2020 - Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 3 - năm 2020 - Hợp nhất 3. Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 - năm 2020

Thành lập Ban năng lượng và Bổ nhiệm 02 Phó giám đốc công ty

Nhằm cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân sự để phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành của công ty đối với những dự án đầu tư đã hoàn thành và tổng thầu xây lắp trong thời gian tới, Giám đốc công ty đề nghị và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã thống nhất thông qua nội dung sau: 1. Thành

Bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty

Căn cứ quy định nhà nước và yêu cầu thực tế, Công ty đã Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị công ty đối với cá nhân sau: - Ông: VŨ SƠN THỦY                    Ngày sinh: 22/07/1977                    - Quê quán: An Khoái, Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương - Hộ khẩu thường trú/ Nơi ở

KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN NẬM BỤM 2

Ngày 08/05/2020 tại Văn phòng công ty - tầng 12 tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án thuỷ điện Nậm Bụm 2 do Công ty Cổ phần EHULA - làm chủ đầu tư giữa Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Lai Châu và Công ty Cổ phần EHULA. Về phía

Kết quả họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lần thứ nhất

Sau kết quả từ Đại hội cổ thường niên năm 2020, Ngày 01/04/2020 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất, kết quả như sau: 1. Thông qua việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025: - Ông Đặng Tất Thành

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Chương trình 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4. Tờ trình các vấn đề cần thông qua đại hội 5. Quy chế bầu cử 5.1 Ứng viên ứng cử Hội đồng quản trị 5.1 Ứng viên ứng cử Ban kiểm soát      
Trang 2 trên 41234