Tin tuyển dụng

Trưởng ca vận hành nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1+2 – Lai Châu

Nhằm xây dựng Bộ máy vận hành nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1+2 hiệu quả và kịp tiến độ, Công ty cổ phần Sông Đà 505 có nhu cầu tuyển dụng như sau: 1. Thông tin tuyển dụng:  Vị trí TRƯỞNG CA - Trực chính: + Số lượng: 7 người          Mức lương dự kiến: 15-17 triệu đồng/tháng + Yêu cầu trình độ: Tốt

TUYỂN DỤNG LÁI CẨU

- Vị trí LÁI CẨN TRỤC THÁP + Số lượng: 2 người          Mức lương dự kiến: 10-15 triệu đồng/tháng + Yêu cầu trình độ: Bằng nghề VẬN HÀNH CẦN CẨU trở lên. + Mô tả công việc: Vận hành cẩu tháp từ 16 tấn trở lên. Tiêu chí tuyển dụng khác: - Giới tính: Nam                   - Độ

Trưởng ca và Công nhân vận hành nhà máy thủy điện

Nhằm xây dựng Bộ máy vận hành nhà máy thủy điện hiệu quả và kịp tiến độ, Công ty cổ phần Sông Đà 505 có nhu cầu tuyển dụng như sau: 1. Thông tin tuyển dụng: - Vị trí TRƯỞNG CA: + Số lượng: 8 người          Mức lương dự kiến: 12-15 triệu đồng/tháng + Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN – CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty cần tuyển gấp vị trí như sau:  1. Vị trí tuyển dụng: Công nhân 2. Số lượng: 100 người          Giới tính: Nam 3. Yêu cầu trình độ, kinh nghiệm chính:  - Có sức khỏe, nhiệt tình và tâm huyết với công việc - Độ tuổi từ 18 - 40 tuổi - Trình độ: