Công trình thủy điện Nậm Bụm 1

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Ehula

2. Địa điểm thi công: Xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

3. Công suất: 16,0 MW

4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Thi công cụm đầu mối, tuyến năng lượng và nhà máy

– Giá trị hợp đồng: 275 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 20 tháng

Ngày đăng: 27/11/2017