Công trình thủy điện Chi khê

Công trình thủy điện Chi Khê

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh

2. Địa điểm thi công: Xã Chi Khê – Huyện Con cuông – Tỉnh Nghệ An

3. Công suất: 41MW

4. Hạng mục thi công chính: Đập tràn bê tông; Nhà máy, cửa lấy nước kênh vào, kênh ra; Công tác bê tông công trình dẫn dòng; Trạm phần phối 110KV; Khu nhà quản lý vận hành;

– Giá trị thực hiện: 306 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 30 tháng

Ngày đăng: 10/01/2018