Completed projects

Bac Cuong hydropower project

1. Investor: Phuc Thai Energy Hydropower Joint Stock Company 2. The site of construction: Xuan Hoa commune, Bac Yen district, Lao Cai province 3. Installing capacity: 5.75 MW 4. The main construction items:  Construction of spillway, spillway, water intake, factory, discharge canal, water tunnel, dyke, road construction, drainage – Contract value: 77 billions dong. – Construction

Song tranh 4 hydropower Project

1. Investor: Song Tranh 4 hydropwer Joint Stock Company 2. The site of construction: Que Luu and Thang Phuoc Commune, Hiep Duc District, Quang Nam Province 3. Installing capacity: 48,0 MW 4. The main construction items:  Works dam construction cluster, factory and OPY station – Contract value: 348 billions dong. – Construction period: 26 months  

Nam Mu 2 Hydropower Project

1. Investor: Sodic Dien Bien Hydroelectric Company Limited 2. The site of construction: Muong Mun Commune - Tuan Giao District- Dien Bien Province 3. Installing capacity: 10,2 MW 4. The main construction items: Diversion intake, dam; Spillway, bridge traffic, valve house, Water intake, Sand discharge culvert, distribution station; - Contract value: 45 billions dong - Construction

Son Giang Hydropower Project

1. Investor: Son Giang Power Joint Stock Company 2. The site of construction: Son Giang Commune- Song Hinh District- Phu Yen Province 3. Installing capacity: 10,0 MW 4. The main construction items: Reservoirs presure , Wate intake, Penstock, Factory, Discharge Channel, power distribution station, road construction  - Contract value: 60 Billions dong - Construction period: 24 months

Dai Nga Hydropower Project

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 2. Địa điểm thi công: Xã Lộc An - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng 3. Công suất: 10MW 4. Hạng mục thi công chính: Hầm dẫn nước; Nhà máy – Giá trị thực hiện: 126 tỷ đồng – Thời gian thi công: 17 tháng  

Dam Bri Hydropower Project

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam (SHP) 2. Địa điểm thi công: Xã Lộc Tân - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng 3. Công suất: 75MW 4. Hạng mục thi công chính: Hầm dẫn nước và tháp điều áp – Giá trị thực hiện: 142 tỷ đồng – Thời gian thi công: 24 tháng  

Nhan Hac Hydropower Project

1. Investor: Za Hung Joint Stock Company 2. The site of construction: Que Son Commune - Que Phong District - Nghe An Province 3. Capacity: 59MW 4. The main construction items: Cluster headworks; Factory và Pressure Plan - Contract value: 210 billions dong - Construction period: 28 months

A Luoi Hydropwer Tunnel

1. Investor: Central hydropwer Joint Stock Company 2. The site of construction: Hong Ha Commune, A Luoi District, Hue Province 3. Capacity: 170,0 MW 4. The main construction items: Supply tunnel - Contract value: 96 billions dong. - Construction period: 12 months

Hoa Phu Hydropower Project

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện Tam Long 2. Địa điểm thi công: Xã Hòa Phú - TP Buôn Mê Thuộc - Tỉnh Đăk Lăk 3. Công suất: 29MW 4. Hạng mục thi công chính: Tuyến năng lượng – Giá trị thực hiện: 141 tỷ đồng – Thời gian thi công: 26 tháng

Chu Lai Float Glass

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai 2. Địa điểm thi công: Xã Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam 3. Hạng mục thi công chính: Phân xưởng trộn nguyên liệu, kho silica – Giá trị thực hiện: 19 tỷ đồng – Thời gian thi công: 14 tháng
Page 1 of 3123