Công ty con, công ty liên kết

A. CÔNG TY CON:

I. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ

MST: 0102141313

Địa chỉ: Thôn Nậm Thảng, Bản Liền, Bắc Hà, Lào Cai

Dự án đầu tư chính: Nhà máy thủy điện Bắc Nà

II. CÔNG TY CỔ PHẦN EHULA

MST: 620065527

Địa chỉ: Bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Dự án đầu tư chính: Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1, Nậm Bụm 2

B. CÔNG TY LIÊN KẾT:

I. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ÔNG

MST: 4500243079

Địa chỉ: Thôn La Vang, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

Dự án đầu tư chính: Nhà máy thủy điện Sông Ông