Đập bản mặt Ka Nak - Tỉnh Gia Lai
Tuyến năng lượng - Thủy điện Hòa Phú
Nhà máy thủy điện Hủa Na
Xưởng phụ gia - Nhà máy xi măng Hạ Long
Thủy điện Sê San 3A
Nhà máy thủy điện Tả Trạch