Miễn nhiệm – bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

Chiều ngày 25/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung sau: 

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà: Tống Thị Thu Hiền

Lý do: Theo nguyện vọng của cá nhân

2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà: Nguyễn Thùy Dương

Sinh ngày: 14/07/1985            Quê quán: Vĩnh Phúc

Trình độ: Đại học                    Chuyên ngành: Tài chính kế toán

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Chi tiết Biên bản, quyết định và thông tin kế toán trưởng mới vui lòng xem tại đây.

 

Ngày đăng: 26/09/2021