Miễn nhiệm Phó giám đốc công ty

Kể từ ngày 01/01/2019, Công ty cổ phần Sông Đà 505 quyết định miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với các ông sau:

1. Ông Lê Văn Phúc

2. Ông Nguyễn Ngọc Ánh

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng của cá nhân

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Ngày đăng: 02/01/2019