Công ty con, công ty liên kết

A. CÔNG TY CON:

I. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ

MST: 0102141313

Địa chỉ: Thôn Nậm Thảng, Bản Liền, Bắc Hà, Lào Cai

Dự án đầu tư chính: Nhà máy thủy điện Bắc Nà, Bắc Nà 1

II. CÔNG TY CỔ PHẦN EHULA

MST: 6200065527

Địa chỉ: Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Dự án đầu tư chính: Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1, Nậm Bụm 2

B. CÔNG TY LIÊN KẾT:

I. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ÔNG

MST: 4500243079

Địa chỉ: Thôn La Vang, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

Dự án đầu tư chính: Nhà máy thủy điện Sông Ông

II. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANZEN

MST: 6001543793

Địa chỉ: Số 185 đường 9 tháng 5, Tổ dân phố 4, Thị trấn K’rông K’mar, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Dự án đầu tư chính: Nhà máy thủy điện K’rông K’mar