Đơn vị thành viên

1. CHI NHÁNH 515

MST: 5900320629-002

Người đại diện: Lê Văn Phúc               Chức vụ: Giám đốc chi nhánh, Phó giám đốc Công ty

Năng lực: Thi công các công trình thủy điện, dân dụng

2. TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM S55

Người đại diện: Đỗ Phú Trần Vũ          Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Năng lực: Thí nghiệm vật liệu, kiểm định chất lượng công trình, kiểm định hiệu chỉnh thiết bị, phương tiện đo lường và thử nghiệm