Thủy điện Nậm Mức

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức

2. Địa điểm thi công: Xã Mường Mùn – Huyện Tuần Giáo – Tỉnh Điện Biên

3. Công suất: 44 MW

4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đập dâng vai phải, nhà máy và kênh xả

– Giá trị thực hiện: 210 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 24 tháng

Ngày đăng: 15/07/2013