Thuỷ điện Sơn Giang

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện Sơn Giang

2. Địa điểm thi công: Xã Sơn Giang – Huyện Sông Hinh – Tỉnh Phú Yên

3. Công suất: 10,0 MW

4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Cụm bể áp lực, cửa nhận nước, ĐÔAL nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện, đường thi công vận hành-

– Giá trị thực hiện: 60 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 24 tháng

 

Ngày đăng: 21/11/2017