BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

  1. Báo cáo tài chính Quý 3/2023 - Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 3/2023 - Hợp nhất 3. Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3-2023

Báo cáo tài chính Quý 2/2023

1. Báo cáo tài chính Quý 2 - 2023 - Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 2 - 2023 - Hợp nhất 3. Giải trình Báo cáo tài chính Quý 2 - 2023

Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện theo Nghị quyết 55/NQ-S55-HĐQT ngày 13/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Giám đốc công ty đã thực hiện thương thảo và tiến hành ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn. Thông tin hợp đồng đã ký như sau: Số hợp đồng: 226/HĐKT-AAC Ngày

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Vào lúc 09h00, ngày 13/06/2023 HĐQT Công ty tổ chức cuộc họp về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Sau khi thảo luận và xem xét, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2023: - Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. - Phạm
Trang 1 trên 712345...Trang cuối »