BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Vào lúc 09h00, ngày 13/05/2022 HĐQT Công ty tổ chức cuộc họp về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Sau khi thảo luận và xem xét, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2022: - Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. - Phạm

Báo cáo tài chính Quý 1/2022

1. Báo cáo tài chính Quý 1/2022 - Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 1/2022 - Hợp nhất 3 Giải trình Báo cáo tài chính Quý 1/2022

Báo cáo tài chính quý 1 – năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2021 - Công ty mẹ Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2021 - Hợp nhất Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 - năm 2021
Trang 2 trên 712345...Trang cuối »