Cổ đông

Ông Đặng Quang Đạt, Giám đốc Công ty đã mua 56.100 cổ phần S55

1.     Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch : Đặng Quang Đạt -    Chức vụ: Giám đốc Công ty 2.     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 164.487 cổ phiếu (tương ứng 6,59%) 3.     Số cổ phiếu đăng ký mua : 56.100 cổ phiếu
Trang 20 trên 26« Trang đầu...10...1819202122...Trang cuối »