Cổ đông

Nhận chuyển nhượng tại Công ty TNHH MTV ANI SH

Ngày 28/02/2023, HĐQT Công ty đã họp, thảo luận và thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH MTV ANI SH như sau:Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần ANIĐối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ phần vốn đang sở hữu của Công ty cổ phần ANI tại Công ty TNHH MTV ANI SH.Giá chuyển nhượng: theo giá trị sổ sách

Đơn xin thôi nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Vũ Sơn Thủy

Ngày 16/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhận được đơn xin thôi nhiệm Thành viên HĐQT từ Ông Vũ Sơn Thủy lý do: Cá nhân không còn là cổ đông của Công ty nên không còn phù hợp với vai trò Thành viên HĐQT của Công ty. Chi tiết Đơn từ nhiệm vui lòng xem tại đây

Bà Hoàng Huyền Trang trở thành cổ đông lớn

1. Họ và tên cá nhân: HOÀNG HUYỀN TRANG 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông lớn: 496.800 cổ phiếu (tương ứng 4,968%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua để trở thành cổ đông lớn: 3.200 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu mua được:

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 505. Công ty Cổ phần Sông Đà 505 xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2023, cụ thể như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/01/2023 - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện theo Nghị quyết 43/NQ-S55-HĐQT ngày 13/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Giám đốc công ty đã thực hiện thương thảo và tiến hành ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn. Thông tin hợp đồng đã ký như sau: Số hợp đồng: 157/HĐKT-AAC Ngày
Trang 4 trên 26« Trang đầu...23456...1020...Trang cuối »