Cổ đông

Bà Nguyễn Thùy Dương – Cổ đông nội bộ và Người có liên quan – Đã bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: - Bà Nguyễn Thùy Dương - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Và người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Hồi - Mối quan hệ: Mẹ đẻ 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 502.400 cổ phiếu, tương

Ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông nội bộ – đã bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: - Ông Đặng Quang Đạt - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.534.306,0 cổ phiếu (tương ứng 15,34%) 4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.534.306,0 cổ phiếu (tương

Bà Nguyễn Thùy Dương – Cổ đông nội bộ và Người có liên quan – Đăng ký bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: - Bà Nguyễn Thùy Dương - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Và người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Hồi - Mối quan hệ: Mẹ đẻ 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 502.400 cổ phiếu, tương

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.451.514 cổ phiếu (tương ứng 34,52%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.018.498 cổ phiếu (tương ứng 20,18%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực

Ông Đặng Tất Thành – Cổ đông nội bộ – Đăng ký bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Đặng Tất Thành - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.080 cổ phiếu, tương ứng 0,40%. 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.080 cổ phiếu, tương ứng 0,40% 5. Số

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.348.914 cổ phiếu (tương ứng 33,49%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 102.600 cổ phiếu (tương ứng 1,03%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Bà Hoàng Huyền Trang – Không còn là Cổ đông lớn – Sau khi bán cổ phiếu S55

1. Họ và tên cá nhân: HOÀNG HUYỀN TRANG 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 516.700 cổ phiếu (tương ứng 5,17%) 4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 301.900 cổ phiếu (tương ứng 3,02%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 214.800 cổ phiếu (tương

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.466.914 cổ phiếu (tương ứng 24,67%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 882.000 cổ phiếu (tương ứng 8,82%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông nội bộ và Người liên quan Đăng ký bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: - Ông Đặng Quang Đạt - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Và người có liên quan của Ông Đặng Quang Đạt: + Bà Nguyễn Thị Hương     - Mối quan hệ: Vợ + Bà Đặng Thị Minh Huệ     - Mối quan hệ: Con 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số
Trang 4 trên 28« Trang đầu...23456...1020...Trang cuối »