Cổ đông

Bà Hoàng Huyền Trang – Cổ đông lớn – đăng ký bán cổ phiếu S55

1. Họ và tên cá nhân: HOÀNG HUYỀN TRANG 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 516.700 cổ phiếu (tương ứng 5,17%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 301.900 cổ phiếu (tương ứng 3,02%) 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 214.800

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đăng ký mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.466.914 cổ phiếu (tương ứng 24,67%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 882.000 cổ phiếu (tương ứng 8,82%) 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Vào lúc 08h30, Ngày 06/4/2023 Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung dân chủ, Đại hội đã thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội với tỷ lệ tán thành cao, kết quả

Cập nhật: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Để Đại hội được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, HĐQT Công ty thống nhất điều chỉnh chương trình và cập nhật lại Tài liệu Đại hội: 1. Chương trình Đại hội 2. Báo cáo của HĐQT năm 2022 3. Báo cáo của BKD năm 2022 4. Tờ trình các vấn đề thông qua ĐH 2023 4.1 Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của

Bà Nguyễn Thùy Dương được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT

Ngày 20/03/2023, Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhận được Đơn đề cử từ Ông Đặng Quang Đạt đề cử Ứng cử viên bầu thay thế Thành viên HĐQT trong kỳ Đại hội cổ đông thương niên 2023: 1. Người đề cử: Ông: Đặng Quang Đạt         - Ngày sinh: 12/03/1962 Số cổ phần sở hữu: 1.534.306,0CP (chiếm tỷ lệ:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  1. Chương trình Đại hội 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 4. Tờ trình các nội dung thông qua Đại hội năm 2023 5.1 Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT Các cổ đông tham khảo: Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Mẫu Ủy quyền tham dự Đại

Điều chỉnh thời gian tổ chức và bổ sung nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

Vì bận công tác nước ngoài đột xuất trùng vào ngày 26/3/2023 - là ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, nên ngày 03/03/2023 HĐQT Công ty đã họp thảo luận và thông qua:  1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thời gian Đại hội điều
Trang 5 trên 28« Trang đầu...34567...1020...Trang cuối »