Tin cổ đông

Giải thể Chi nhánh 515

Ngày 18/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã họp và thông qua nội dung sau: Giải thể Chi nhánh 515 - Kể từ ngày: 01/04/2019 - Lý do: Cấu trúc lại cơ cấu của Công ty Chi tiết quyết định vui lòng xem tại đây.

Giấy mời, Mẫu ủy quyền và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019

1. Giấy mời Đại hội cổ đông thường niên 2019 2. Giấy ủy quyền và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2019 3. Tài liệu Đại hội:  - Chương trình - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 - Tờ trình các vấn đề thông qua Đại hội - Quy

Thông tin tổ chức ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG thường niên 2019

Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời các Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào lúc: Thời gian: 07h30 ngày 30 tháng 03 năm 2019. Địa điểm: Tầng 12, Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội Chi tiết thông báo, giấy mời và chương trình Đại hội

Biên bản họp HĐQT đợt 1 – năm 2019

Vào lúc 09h00, ngày 20/02/2019 tại Văn phòng Công ty tại Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã họp và thảo luận các vấn đề như sau: 1. Kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 2. Thông qua mục tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Cổ đông nội bộ: đã bán 87.000 cổ phiếu

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Ánh  - Là cổ đông nội bộ  - Chức vụ tại thời điểm đăng bán: Phó Giám đốc Công ty 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 228.544 cổ phiếu (tương ứng 2,29%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Để thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo: - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/02/2019 - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 dự kiến: ngày 26/03/2019. Chi tiết thông báo vui lòng xem tại

Miễn nhiệm Phó giám đốc công ty

Kể từ ngày 01/01/2019, Công ty cổ phần Sông Đà 505 quyết định miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với các ông sau: 1. Ông Lê Văn Phúc 2. Ông Nguyễn Ngọc Ánh Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng của cá nhân Chi tiết vui lòng xem tại đây

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 912.600 cổ phiếu (tương ứng 15,23%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 86.900 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 999.500

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức năm 2017 – S55

Để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng thông báo: - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức: 29/06/2018 - Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt - Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) - Ngày thanh toán: 12/07/2018 Chi
Trang 10 trên 20« Trang đầu...89101112...20...Trang cuối »