Tin cổ đông

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.451.514 cổ phiếu (tương ứng 34,52%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.018.498 cổ phiếu (tương ứng 20,18%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực

Ông Đặng Tất Thành – Cổ đông nội bộ – Đăng ký bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Đặng Tất Thành - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.080 cổ phiếu, tương ứng 0,40%. 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.080 cổ phiếu, tương ứng 0,40% 5. Số

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.348.914 cổ phiếu (tương ứng 33,49%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 102.600 cổ phiếu (tương ứng 1,03%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Bà Hoàng Huyền Trang – Không còn là Cổ đông lớn – Sau khi bán cổ phiếu S55

1. Họ và tên cá nhân: HOÀNG HUYỀN TRANG 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 516.700 cổ phiếu (tương ứng 5,17%) 4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 301.900 cổ phiếu (tương ứng 3,02%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 214.800 cổ phiếu (tương

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.466.914 cổ phiếu (tương ứng 24,67%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 882.000 cổ phiếu (tương ứng 8,82%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông nội bộ và Người liên quan Đăng ký bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: - Ông Đặng Quang Đạt - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Và người có liên quan của Ông Đặng Quang Đạt: + Bà Nguyễn Thị Hương     - Mối quan hệ: Vợ + Bà Đặng Thị Minh Huệ     - Mối quan hệ: Con 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số

Bà Hoàng Huyền Trang – Cổ đông lớn – đăng ký bán cổ phiếu S55

1. Họ và tên cá nhân: HOÀNG HUYỀN TRANG 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 516.700 cổ phiếu (tương ứng 5,17%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 301.900 cổ phiếu (tương ứng 3,02%) 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 214.800

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đăng ký mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.466.914 cổ phiếu (tương ứng 24,67%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 882.000 cổ phiếu (tương ứng 8,82%) 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Vào lúc 08h30, Ngày 06/4/2023 Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung dân chủ, Đại hội đã thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội với tỷ lệ tán thành cao, kết quả

Cập nhật: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Để Đại hội được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, HĐQT Công ty thống nhất điều chỉnh chương trình và cập nhật lại Tài liệu Đại hội: 1. Chương trình Đại hội 2. Báo cáo của HĐQT năm 2022 3. Báo cáo của BKD năm 2022 4. Tờ trình các vấn đề thông qua ĐH 2023 4.1 Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của
Trang 2 trên 2012345...1020...Trang cuối »