Tin cổ đông

Thông báo: Ông Phạm Văn Huấn, cổ đông nội bộ, đã bán 20.200 cổ phiếu S55

Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: PHẠM VĂN HUẤN - Số CMND: 161586585 do CA Nam Định cấp ngày 15/02/2005 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà, tầng 12B Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 01672668666 - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty 2. Mã chứng khoán giao dịch:

Thông báo: Ông Trần Thái Bình, cổ đông nội bộ, đã bán 50.000 cổ phiếu S55

Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: TRẦN THÁI BÌNH - Số CMND: 013654482 do CA Hà Nội cấp ngày 29/7/2013 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà, tầng 12B Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 0982394796 - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty 2. Mã chứng khoán giao dịch:

Thông báo: Ông Lê Trọng Cảnh, cổ đông nội bộ đăng ký bán 3.400 cổ phần

  Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Trọng Cảnh Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Ban kiểm soát Mã chứng khoán: S55 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.400 CP (tỷ lệ 0,14%) Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.400 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ chi dùng

Kết quả mua CP của ông Lê Văn Phúc – Phó giám đốc Công ty

- Tên người đăng ký giao dịch: Lê Văn Phúc - Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty - Mã chứng khoán giao dịch : S55 - Số cổ phần trước giao dịch : 19.400 cổ phần - Số cổ phần đã mua :             40.000 cổ phần - Số cổ phần sau giao dịch:      59.400 cổ phần -
Trang 20 trên 22« Trang đầu...10...1819202122