Tin cổ đông

Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện theo Nghị quyết 55/NQ-S55-HĐQT ngày 13/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Giám đốc công ty đã thực hiện thương thảo và tiến hành ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn. Thông tin hợp đồng đã ký như sau: Số hợp đồng: 226/HĐKT-AAC Ngày

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Vào lúc 09h00, ngày 13/06/2023 HĐQT Công ty tổ chức cuộc họp về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Sau khi thảo luận và xem xét, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2023: - Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. - Phạm

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Sông Đà 505 thông báo đến các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023 2. Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) 3.

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.470.012 cổ phiếu (tương ứng 54,70%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.079.240 cổ phiếu (tương ứng 10,79%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực

Ông Đặng Tất Thành – Cổ đông nội bộ – Đã bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Đặng Tất Thành - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.080 cổ phiếu, tương ứng 0,40%. 4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 40.080 cổ phiếu, tương ứng 0,40% 5. Số lượng

Bà Nguyễn Thùy Dương – Cổ đông nội bộ và Người có liên quan – Đã bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: - Bà Nguyễn Thùy Dương - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Và người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Hồi - Mối quan hệ: Mẹ đẻ 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 502.400 cổ phiếu, tương

Ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông nội bộ – đã bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: - Ông Đặng Quang Đạt - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.534.306,0 cổ phiếu (tương ứng 15,34%) 4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.534.306,0 cổ phiếu (tương

Bà Nguyễn Thùy Dương – Cổ đông nội bộ và Người có liên quan – Đăng ký bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: - Bà Nguyễn Thùy Dương - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Và người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Hồi - Mối quan hệ: Mẹ đẻ 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 502.400 cổ phiếu, tương

Công ty cổ phần ANZA – Cổ đông lớn – Đã mua cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.451.514 cổ phiếu (tương ứng 34,52%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.018.498 cổ phiếu (tương ứng 20,18%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực

Ông Đặng Tất Thành – Cổ đông nội bộ – Đăng ký bán cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Đặng Tất Thành - Cổ đông nội bộ   - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.080 cổ phiếu, tương ứng 0,40%. 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.080 cổ phiếu, tương ứng 0,40% 5. Số
Trang 3 trên 2212345...1020...Trang cuối »