Tin cổ đông

Ông Vũ Sơn Thủy – Cổ đông nội bộ – Đăng ký bán 357.982 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Sơn Thủy  - Cổ đông nội bộ              - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 357.982 cổ phiếu (tương ứng 3,58%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 357.982 cổ phiếu,

Ông Đặng Văn Tuyển – Cổ đông nội bộ – Đã mua 185.360 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển  - Cổ đông nội bộ              - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 287.200 cổ phiếu (tương ứng 2,87%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 185.360 cổ phiếu,

Ông Đặng Văn Tuyển – Cổ đông nội bộ – Đăng ký mua 200.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển  - Cổ đông nội bộ              - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 2. Mã chứng khoán giao dịch: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 287.200 cổ phiếu (tương ứng 2,87%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu,

Miễn nhiệm – bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

Chiều ngày 25/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung sau:  1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà: Tống Thị Thu Hiền Lý do: Theo nguyện vọng của cá nhân 2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà: Nguyễn Thùy Dương Sinh ngày: 14/07/1985            Quê quán: Vĩnh

Điều chỉnh giá trị và tỷ lệ đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Ehula

Ngày 04/08/2021, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 505 đã thống nhất thông qua nội dung kết thúc ủy thác và xác lập cho các cá nhân ủy thác đầu tư trở thành cổ đông chính thức tại Công ty cổ phần Ehula và xác định tỷ lệ đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty cổ phần Ehula. Cụ thể: 1.

Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 2 chính thức phát điện

Với sự nỗ lực của của cả hệ thống - Từ nhà thầu đến Chủ đầu tư, ngày 26/07/2021 Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 2 chính thức phát điện thương mại - Hoàn thành vượt trước kế hoạch đề ra. Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 2 có công suất lắp đặt 28 MW, gồm hai tổ máy (mỗi tổ 14 MW) do Công ty TNHH cơ điện Kim

Báo cáo tài chính quý 1 – năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2021 - Công ty mẹ Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2021 - Hợp nhất Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 - năm 2021
Trang 5 trên 20« Trang đầu...34567...1020...Trang cuối »