Tin cổ đông

Bà Nguyễn Thùy Dương được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT

Ngày 20/03/2023, Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhận được Đơn đề cử từ Ông Đặng Quang Đạt đề cử Ứng cử viên bầu thay thế Thành viên HĐQT trong kỳ Đại hội cổ đông thương niên 2023: 1. Người đề cử: Ông: Đặng Quang Đạt         - Ngày sinh: 12/03/1962 Số cổ phần sở hữu: 1.534.306,0CP (chiếm tỷ lệ:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  1. Chương trình Đại hội 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 4. Tờ trình các nội dung thông qua Đại hội năm 2023 5.1 Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT Các cổ đông tham khảo: Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Mẫu Ủy quyền tham dự Đại

Điều chỉnh thời gian tổ chức và bổ sung nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

Vì bận công tác nước ngoài đột xuất trùng vào ngày 26/3/2023 - là ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, nên ngày 03/03/2023 HĐQT Công ty đã họp thảo luận và thông qua:  1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thời gian Đại hội điều

Nhận chuyển nhượng tại Công ty TNHH MTV ANI SH

Ngày 28/02/2023, HĐQT Công ty đã họp, thảo luận và thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH MTV ANI SH như sau:Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần ANIĐối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ phần vốn đang sở hữu của Công ty cổ phần ANI tại Công ty TNHH MTV ANI SH.Giá chuyển nhượng: theo giá trị sổ sách

Đơn xin thôi nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Vũ Sơn Thủy

Ngày 16/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhận được đơn xin thôi nhiệm Thành viên HĐQT từ Ông Vũ Sơn Thủy lý do: Cá nhân không còn là cổ đông của Công ty nên không còn phù hợp với vai trò Thành viên HĐQT của Công ty. Chi tiết Đơn từ nhiệm vui lòng xem tại đây

Bà Hoàng Huyền Trang trở thành cổ đông lớn

1. Họ và tên cá nhân: HOÀNG HUYỀN TRANG 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông lớn: 496.800 cổ phiếu (tương ứng 4,968%) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua để trở thành cổ đông lớn: 3.200 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu mua được:

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 505. Công ty Cổ phần Sông Đà 505 xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2023, cụ thể như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/01/2023 - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023
Trang 5 trên 22« Trang đầu...34567...1020...Trang cuối »