Công trình đã hoàn thành

Thuỷ điện Đam Bri

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam (SHP) 2. Địa điểm thi công: Xã Lộc Tân - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng 3. Công suất: 75MW 4. Hạng mục thi công chính: Hầm dẫn nước và tháp điều áp – Giá trị thực hiện: 142 tỷ đồng – Thời gian thi công: 24 tháng  

Thuỷ điện Nhạn Hạc

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Za Hưng 2. Địa điểm thi công: Xã Quế Sơn - Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An 3. Công suất: 59MW 4. Hạng mục thi công chính: Cụm đầu mối; Nhà máy và Tuyến áp lực - Giá trị thực hiện: 210 tỷ đồng - Thời gian thi công: 28 tháng

Hầm thuỷ điện A Lưới

Hạng mục thi công: Hầm dẫn nước từ Km1+760 đến Km4+150 Chủ đầu tư: CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG Giá trị thực hiện: 96 tỷ đồng Khối lượng hực hiện: Bê tông hầm 24.000 m3, SXLD: 400 tấn, phun vẩy: 12.600 m2, khoan phun lấp đầy: 6.300 md Thời gian thi công: 12 tháng Địa điểm thi

Thuỷ điện Hoà Phú

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện Tam Long 2. Địa điểm thi công: Xã Hòa Phú - TP Buôn Mê Thuộc - Tỉnh Đăk Lăk 3. Công suất: 29MW 4. Hạng mục thi công chính: Tuyến năng lượng – Giá trị thực hiện: 141 tỷ đồng – Thời gian thi công: 26 tháng

Nhà máy kính nổi Chu Lai

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai 2. Địa điểm thi công: Xã Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam 3. Hạng mục thi công chính: Phân xưởng trộn nguyên liệu, kho silica – Giá trị thực hiện: 19 tỷ đồng – Thời gian thi công: 14 tháng

Thủy điện Hủa Na

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na 2. Địa điểm thi công: Xã Đồng văn - Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An 3. Công suất: 180MW 4. Hạng mục thi công chính: Nhà máy; tháp điều áp; hầm dẫn nước - Giá trị thực hiện: 265 tỷ đồng - Thời gian thi công: 32 tháng  

Thủy điện Nậm Pông

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Za hưng 2. Địa điểm thi công: Xã Châu Hạnh - huyện Quỳ Châu - Tỉnh Nghệ An 3. Công suất: 30MW 4. Hạng mục thi công chính: Cụm công trình đầu mối, nhà máy và tuyến áp lực; Gia cố đường hầm và tháp điều áp - Giá trị thực hiện: 182 tỷ đồng - Thời gian thi công: 40 tháng [gallery

Thủy điện Tả Trạch

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bitexco Tả Trạch 2. Địa điểm thi công: Xã Dương Hòa - Huyện Dương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế 3. Công suất: 21MW 4. Hạng mục thi công chính: Nhà máy, kênh xả, đường ống áp lực và trạm phân phối - Giá trị thực hiện: 110 tỷ đồng - Thời gian thi công: 14 tháng [gallery link="file"

Thuỷ điện Xekaman 3

Hạng mục thi công: Xây dựng cụm đầu mối, tháp điều áp. Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO Công suất: 250MW Giá trị: 353 tỷ đồng Khối lượng công việc chính: Bê tông 135.000 m3 và SXLD cốt thép: 4.500 tấn Thời gian thi công: T1/2008 đến T1/2012 Địa

Thuỷ điện K’rông K’mar

1. Chủ đầu tư: Công ty đầu tư và phát triển Sông Đà 2. Địa điểm thi công: Xã Hòa Sơn - Huyện Krông Bông - Tỉnh Đăk Lăk 3. Công suất: 12MW 4. Hạng mục thi công chính: Cụm đầu mối; tuyến đường ống 1; Tháp điều áp, Nhà van; Nhà máy; Kênh dẫn ra; Trạm OPY; Khu QLVH, Cơ khí thủy công - Giá trị thực hiện:
Trang 2 trên 41234