Công trình đang thi công

Công trình thủy điện Phú Tân 2

1. Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần ANI Power 2. Địa điểm thi công: xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 3. Công suất: 93,0 MW 4. Một số hạng mục chính mà Công ty đảm nhận:  Cụm đầu mối, cụm nhà máy, tuyến năng lượng và khu nhà quản lý vận hành – Giá trị hợp đồng: 1.375 tỷ đồng. – Thời