Công trình đang thi công

Thủy điện Nậm Mức

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức 2. Địa điểm thi công: Xã Mường Mùn – Huyện Tuần Giáo – Tỉnh Điện Biên 3. Công suất: 44 MW 4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đập dâng vai phải, nhà máy và kênh xả – Giá trị thực hiện: 210 tỷ đồng – Thời

Thủy điện An Khê – Kanak

Hạng mục thi công: Bê tông bản mặt đập dâng, bê tông cốt thép đập tràn, cửa nhận nước, nhà máy Ka Nak và An Khê và các hạng mục phụ trợ khác, dầm cầu giao thông, cầu công tác, dầm cầu trục. Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 7 Giá trị hợp đồng:

Thủy điện Đồng Nai 4

Hạng mục thi công: Hầm dẫn nước từ lý trình Km0+313,14m đến lý trình Km2+037,6m Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 6 Công suất: 340 MW Giá trị thực hiện: 171,5 tỷ đồng Khối lượng công việc: Bê tông hầm: 40.000 m3, SXLD cốt thép: 1.500 tấn, khoan phun lấp đầy và

Công trình Sê San 3A

Hạng mục thi công: Bê tông cốt thép công trình, Đập tràn, đập dâng, sân tiêu năng, tuyến năng lượng, Tạm OPY, gia cố mái dốc, công trình lán trại và công trình phúc lợi công cộng  và một số công tác khác. Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ
Trang 4 trên 41234