Công trình thủy điện Bắc Cuông

 

 1.Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần thủy điện năng lượng Phúc Thái

2. Địa điểm thi công: Xã Xuân Hòa, Huyện bắc Yên, Tỉnh Lào Cai

3. Công suất: 5,75 MW

4. Một số hạng mục chính mà Công ty đảm nhận:  Xây dựng đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước, nhà máy, kênh xả, hầm dẫn nước, đê quây, đường thi công vận hành, cống thoát nước

– Giá trị hợp đồng: 77 tỷ đồng.

– Thời gian thi công: 20 tháng

– Thời gian bàn giao đưa vào sử dụng: 01/2020

Ngày đăng: 23/05/2018