Công trình thủy điện Chư Pông Krông

1. Chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện Hưng Phúc

2. Địa điểm thi công : xã Nam Kha, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

3. Công suất: 7,5MW

4. Một số hạng mục chính mà Công ty đảm nhận:  Đập dâng, đập tràn, tuyến năng lượng, dẫn dòng thi công và lán trại phụ trợ

– Giá trị hợp đồng: 87 tỷ đồng.

– Thời gian thi công: 24 tháng.

Ngày đăng: 10/01/2018