Công trình thủy điện Khánh Khê

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Thác Xăng

2. Nhà thầu chính: Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam

3. Địa điểm thi công: Xã Khánh Khê – Huyện Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn

4. Công suất: 7,0 MW

5. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đập dâng, đập tràn, dẫn dòng, ĐÔAL, nhà máy, kênh xả, đường thi công

– Giá trị hợp đồng: 40 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 18 tháng

Ngày đăng: 21/11/2017