Công trình thủy điện Phú Tân 2

1. Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần ANI Power

2. Địa điểm thi công: xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

3. Công suất: 93,0 MW

4. Một số hạng mục chính mà Công ty đảm nhận:  Cụm đầu mối, cụm nhà máy, tuyến năng lượng và khu nhà quản lý vận hành

– Giá trị hợp đồng: 1.375 tỷ đồng.

– Thời gian thi công dự kiến: 28 tháng.

 

Ngày đăng: 28/07/2021