Công trình thủy điện Sông Tranh 4

1. Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần thủy điện Sông Tranh 4

2. Địa điểm thi công : xã Quế Lưu và Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

3. Công suất: 48,0 MW

4. Một số hạng mục chính mà Công ty đảm nhận:  Xây dựng cụm Công trình đập, nhà máy và trạm OPY

– Giá trị hợp đồng: 348 tỷ đồng.

– Thời gian thi công: 26 tháng.

 

Ngày đăng: 09/05/2014