Công trình thủy điện Xe Set 2

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH tự động hóa và giải pháp kỹ thuật Vientiane

2. Địa điểm thi công: Xã Phonexay, Huyện Xaysettha, Vientian, Lào

3. Công suất: 10,0 MW

4. Các hạng mục thi công chính Công ty cổ phần Sông Đà 505 đảm nhận: Đường ống áp lực, Nhà máy, Kênh xả

– Giá trị hợp đồng: 50 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 30 tháng

Ngày đăng: 21/11/2017