Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Dương là Người phụ trách quản trị Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 63/NQ-S55-HĐQT ngày 01/08/2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 505, chúng tôi trân trọng thông báo:

BỔ NHIỆM ĐỐI VỚI:

– Bà: NGUYỄN THÙY DƯƠNG

– Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng

– Nay Bổ nhiệm kiêm chức vụ: NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023.

Thay thế ông Vũ Sơn Thủy – Theo nguyện vọng cá nhân.

Chi tiết thông báo thay đổi vui lòng xem tại đây

 

Ngày đăng: Wednesday August 2nd, 2023