Shareholder information

Ngày GDKHQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55 của CTCP Sông Đà 505 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2016 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2016 3. Lý do và mục đích:       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016           -

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

Xin vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (Công ty mẹ); 2. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (Hợp nhất).
Page 20 of 28« First...10...1819202122...Last »