Nhà máy thủy điện Đại Nga

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên

2. Địa điểm thi công: Xã Lộc An – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Lâm Đồng

3. Công suất: 10MW

4. Hạng mục thi công chính: Hầm dẫn nước; Nhà máy

– Giá trị thực hiện: 126 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 17 tháng

 

Ngày đăng: 25/04/2015