Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ngày 18/07/2023, Công ty nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục thuế Gia Lai đối với Công ty cổ phần Sông Đà 505:

  • Lý do: Khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số phải nộp trong niên độ kế toán năm 2021 đến năm 2022
  • Hình thức xử phạt và khắc phục vi phạm:
    • Xử phạt hành chính: Phạt tiền 13.570.885 đồng.
    • Biện pháp khắc phục: Nộp số tiền truy thu và chậm nộp thuế.

Theo như chi tiết Quyết định tại đây.

Ngày đăng: 18/07/2023