Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ngày 16/05/2022, Công ty chính thức nhận được Quyết định xử phạt vị phạm hành chính về thuế từ Cục thuế Gia Lai đối với Công ty cổ phần Sông Đà 505:

  • Lý do: Khai sai dẫn đến thiếu số phải nộp trong niên độ kế toán năm 2019 đến năm 2020
  • Hình thức xử phạt và khắc phục vi phạm:
    • Xử phạt hành chính: Phạt tiền 199.466.280 đồng.
    • Biện pháp khắc phục: Nộp số tiền truy thu và chậm nộp thuế.

Theo như chi tiết Quyết định tại đây

Ngày đăng: 16/05/2022