Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 505.

Công ty Cổ phần Sông Đà 505 xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/01/2022

– Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 dự kiến: ngày 26/03/2022.

Thông báo mời họp cùng nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho quý Cổ đông theo quy định của phát luật.

Chi tiết thông báo xin vui lòng xem tại đây!

 

 

Ngày đăng: 04/01/2022