Thuỷ điện Đak Glun

Hạng mục thi công: Đập chính – Đập tràn

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Công suất: 18MW

Giá trị thực hiện: 272 tỷ đồng

Khối lượng công việc chính: 240.000 m3, đắp đê quây: 3.500 m3, khoan phun: 9.000 m3, đổ bê tông CVC 180.363 m3, Cốt thép: 696 tấn

Thời gian thi công: T8/2009 đến T8/2011

Ngày đăng: 25/07/2013