Thủy điện Hủa Na

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

2. Địa điểm thi công: Xã Đồng văn – Huyện Quế Phong – Tỉnh Nghệ An

3. Công suất: 180MW

4. Hạng mục thi công chính: Nhà máy; tháp điều áp; hầm dẫn nước

– Giá trị thực hiện: 265 tỷ đồng

– Thời gian thi công: 32 tháng

 

Ngày đăng: 28/07/2013