Thuỷ điện Xekaman 3

Hạng mục thi công: Xây dựng cụm đầu mối, tháp điều áp.

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO

Công suất: 250MW

Giá trị: 353 tỷ đồng

Khối lượng công việc chính: Bê tông 135.000 m3 và SXLD cốt thép: 4.500 tấn

Thời gian thi công: T1/2008 đến T1/2012

Địa điểm: Nước CHDCND Lào

Ngày đăng: 25/07/2013