Recruiment news

Điều hành viên Nhà máy thủy điện Phú Tân 2 – Đồng Nai

Nhà máy thủy điện Phú Tân 2 do Công ty Cổ phần ANI POWER đầu tư với công suất 93MW, đường dây, trạm biến áp 110kV, dự kiến phát điện vào quý II/2023 và Công ty cổ phần Sông Đà 505 được đảm nhiệm công tác quản lý vận hành tại nhà máy này. Nhằm xây dựng Bộ máy vận hành Nhà máy thủy điện Phú Tân 2 đạt

Recruitment: Field Engineering – Phu Tan 2 Hydropower Plant

With the need to add more forces for the construction machinery at Phu Tan 2 Hydropower Project effectively, with quality and productivity, Song Da 505 Joint Stock Company has the following recruitment needs: 1. Recruitment information:  Scene engineering position + Quantity: 2 people      Expected salary: 15-22 million VND/month + Qualification requirements:  Graduated from Technical

Head of operation shift of Phu Tan 2 – Dong Nai hydropower plant

In order to build an efficient, quality and timely operation system for Phu Tan 2 hydropower plant, Song Da 505 Joint Stock Company has the following recruitment needs: 1. Recruitment information:   CEO position: + Quantity: 6 people  Expected salary: 15-20 million VND/month + Qualification requirements:  Graduated from Technical University or higher majoring in: Electrical system, Automatic

Head of operation shift of Nam Bum 1+2 hydropower plant

In order to build an efficient and timely operation of the Nam Bum 1+2 hydropower plant, Song Da 505 Joint Stock Company has the following recruitment needs: 1. Employment information: - Location: Head of shifts + Quantity: 7 people Expected salary: 15-17 million VND / month + Qualification requirements: Graduated from technical college or higher specialized: Electrical system, Automatic

Tuyển lái cẩu

  - Vị trí LÁI CẨN TRỤC THÁP + Số lượng: 2 người          Mức lương dự kiến: 10-15 triệu đồng/tháng + Yêu cầu trình độ: Bằng nghề VẬN HÀNH CẦN CẨU trở lên. + Mô tả công việc: Vận hành cẩu tháp từ 16 tấn trở lên. Tiêu chí tuyển dụng khác: - Giới tính: Nam                  

Head of shifts and Workers of hydropower plants

In order to build an efficient and timely operation of the hydropower plant, Song Da 505 Joint Stock Company has the following recruitment needs: 1. Employment information: - Location: Head of shifts + Quantity: 8 people Expected salary: 12-15 million VND / month + Qualification requirements: Graduated from technical college or higher specialized: Electrical system, Automatic control,

Worker recruitment

To complete the production and business plan in 2019, the company needs to recruit the following position: 1. Vacancy: Workers 2. Quantity: 100 people Gender: Male 3. Requirements for main qualifications and experience: - Health, enthusiasm and dedication to work - Age between 18 and 40 years old - Qualifications: Unskilled workers, preferably those with a vocational degree: welding,